จากสนามบิน

พื้นที่

ราคา

ต้นทาง

ปลายทาง

1-4 คน

5-7 คน

8-10 คน

สนามบิน

บางเก่า

550

650

750

สนามบิน

บางมะขาม

550

650

750

สนามบิน

บางปอ

500

600

700

สนามบิน

บางรักษ์

300

400

500

สนามบิน

บ้านใต้

450

550

650

สนามบิน

บ่อผุด

350

450

550

สนามบิน

บขส.

650

750

850

สนามบิน

พระใหญ่

300

400

500

สนามบิน

พระลาน

450

550

650

สนามบิน

เฉวง

300

400

500

สนามบิน

เฉวงน้อย

350

450

550

สนามบิน

เชิงมนต์

300

400

500

สนามบิน

หัวถนน

450

550

650

สนามบิน

ละไม

400

500

600

สนามบิน

ลิปะน้อย

700

800

900

สนามบิน

แม่น้ำ

400

500

600

สนามบิน

หน้าเมือง

500

600

700

สนามบิน

หน้าทอน

600

700

800

สนามบิน

สระเกศ

550

650

750

สนามบิน

ตลิ่งงาม

700

800

900

สนามบิน

ท้องกรูด

700

800

900

สนามบิน

ท้องตะโหนด

700

800

900

สนามบิน

ท้องตะเคียน

400

500

600

สนามบิน

แหลมเสร็จ

500

600

700

สนามบิน

แหลมสอ

600

700

800


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,218