จากเฉวง

พื้นที่

ราคา

ต้นทาง

ปลายทาง

1-4 คน

5-7 คน

8-10 คน

เฉวง

สนามบิน

300

400

500

เฉวง

บางเก่า

450

550

650

เฉวง

บางมะขาม

500

600

700

เฉวง

บางปอ

450

550

650

เฉวง

บางรักษ์

300

400

500

เฉวง

บ้านใต้

400

500

600

เฉวง

พระใหญ่

350

450

550

เฉวง

บ่อผุด

300

400

500

เฉวง

บขส.

600

700

800

เฉวง

เฉวงน้อย

250

350

450

เฉวง

เชิงมนต์

300

400

500

เฉวง

หัวถนน

350

450

550

เฉวง

ละไม

300

400

500

เฉวง

ลิปะน้อย

600

700

800

เฉวง

แม่น้ำ

350

450

550

เฉวง

หน้าเมือง

400

500

600

เฉวง

หน้าทอน

550

650

750

เฉวง

สระเกศ

450

550

650

เฉวง

ตลิ่งงาม

550

650

750

เฉวง

ท้องกรูด

550

650

750

เฉวง

ท้องตะโหนด

550

650

750

เฉวง

ท้องตะเคียน

300

400

500

เฉวง

แหลมเสร็จ

400

500

600

เฉวง

แหลมสอ

500

600

700

เฉวง

พระลาน

400

500

600


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,113