เกาะสมุย

 

ขั้นตอนการจอง

 

1.ให้ทำการแอดไลน์ ไอดี samuiforyou

2.แจ้งรายละเอียดการเช่า รุ่นรถ วันเวลา สถานที่รับคืนรถ เข้ามาทางไลน์ หรือกรอกรายละเอียดผ่านทางฟอร์มด้านล่าง

3.ถ่ายรูปสำเนาบัตรประชาชนและใบขับขี่ (ถ่ายจากบัตรตัวจริงก็ใช้ได้) แล้วส่งเข้ามาทางไลน์

4.โอนเงินจอง 500 บาท เข้ามาตามเลขที่บัญชีโอนเงิน (เลขที่บัญชีดูได้จากเมนู เลขที่่บัญชี) แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาทางไลน์ เฟสบุ๊ค หรืออีเมลล์ ตามช่องการที่ลูกค้าสะดวก

5.เมื่อบริษัทได้รับเงินโอน และเอกสารครบตามที่ระบุแล้ว จะออกใบจองส่งกลับไปให้ยังลูกค้า ตามช่องทางที่ลูกค้าส่งเอกสารเข้ามา

6.ในวันรับ ให้ลูกค้าแสดงหลักฐานใบจองที่ทางบริษัทออกให้ พร้อมกับชำระเงินค่าเช่าหักด้วยเงินจอง และเงินค่้าประกันตามจำนวนที่บริษัทกำหนด กับพนักงานส่งรถได้เลย

 

                                                                                            **************หรือ************

                                                                                     1. ไปที่เมนูทางซ้ายมือ  เลือกสาขาที่ต้องการเช่า

                                                                                     2. เลือกรุ่นรถที่ต้องการจากรายการรถของสาขานั้นๆ

                                                                                     3. คลิกที่ ปุ่ม สั่งซื้อ ด้านล่างขวา 

                                                                                     4. ดูรายละเอียดโดยสรุปจากโปรแกรม แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

                                                                                     5. กรอกรายละเอียดในฟอร์ม แล้วคลิก ดำเนินการต่อ เป็นอันเสร็จสิ้นการจอง

                                                                                        จากนั้นระบบจะส่งอีเมลล์ยืนยันการจองเข้าไปทีอีเมลล์ลูกค้า

 

เงื่อนไขการเช่าที่เกาะสมุย

 

1.ผู้เช่าจะต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.ผู้เช่าต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ แสดงหลักฐานใบอนุญาตขับขี่ ถ้าเป็นต่างชาติต้องมีใบขับขี่ของไทยหรือใบขับขี่อินเตอร์

หากมีการเปลี่ยนผู้ขับขี่และผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถือว่าผู้เช่าและผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 100%

3.จำกัดพื้นที่การใช้ บนเกาะสมุยเท่านั้น หากท่านใช้รถนอกเหนือจากที่ระบุในสัญญา ท่านจะต้องเสียค่าปรับวันล่ะ 1,000 บาท สำหรับการใช้รถนอกเส้นทาง

4.ค่าเช่าดังกล่าวไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง

5.ต้องคืนรถภายในกำหนดเวลาเช่า ถ้าเกินคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มชั่วโมงล่ะ 100 บาท ถ้าเกิน 5 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน

6.ผู้เช่าจะไม่นำรถไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วง หรือโอนสิทธิการเช่าไปให้บุคคลอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ

7.กรณีเกิดอุบัติเหตุและเกิความเสียหายต่อชีวิต และร่างกายของบุคคลภายนอก บริษัทประกันภัยคุ้มครองให้ตามกรมธรรม์ประกันภัย

8.กรณีเกิดอุบัติเหตุและเกิความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บริษัทประกันภัยคุ้มครองให้ตามกรมธรรม์ประกันภัย

9.กรณีเกิดอุบัติเหตุและเกิดความเสียหายต่อตัวรถยนต์

   9.1 ( กรณีผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก ) ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ

   9.2 ( กรณีผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด ) ผู้เช่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 3,000 บาท ต่อหนึ่งบาดแผล แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ยกเว้นความเสียหายกับยาง

ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ 100 % เช่น ยางรถระเบิดจากความประมาทของผู้เช่า หรือยางรั่ว

10.กรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุใดๆ  เกิดขึ้นกับรถจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบโดยทันที  ห้ามมิให้นำรถเข้าอู่ซ่อม หรือแก้ไขดัดแปลงโดยบุคคลที่

ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า มิฉะนั้นท่านจะต้องเสียค่าปรับครั้งล่ะ 10,000 บาท และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

11.รับส่งรถฟรีที่สนามบิน

12.หากท่านมีความประสงค์จะรับรถหรือคืนรถที่ไม่ใช่สนามบิน มีค่าใช้จ่ายครั้งล่ะ 50 - 300 บาท ขึ้นอยู่กับความใกล้ไกลของระยะทาง

13.ห้ามสูบบุหรี่ในรถยนต์ ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท 

14.วงเงินค้ำประกัน 5,000 บาท

 

ค่าการบริการรับ-ส่งรถ :

                บริการรับ ส่ง รถทั่วเกาะสมุย   รับ - คืนรถที่สนามบิน ฟรีค่าบริการ  รัศมีภายใน 10 กม. จากสนามบิน ทางบริษัทคิดค่าบริการ  50 บาท / เที่ยว

เกินจากนั้นทางลูกค้าต้องจ่ายค่าบริการในการรับส่งรถดังนี้

                ค่าบริการ  100 /เที่ยว   ได้แก่พื้นที่ดังนี้   จากซาเซ็น - แยกไฟแดงแม่น้ำจาก       หรือ       จากจุดชมวิว - บิ๊กร๊อค

                ค่าบริการ  150 /เที่ยว   ได้แก่พื้นที่ดังนี้   จากไฟแดงแม่น้ำ - เซเว่นบ้านใต้           หรือ       จากบิ๊กร๊อค - โดมรอเธอ

                ค่าบริการ  200 /เที่ยว   ได้แก่พื้นที่ดังนี้   จากเซเว่นบ้านใต้ - วงเวียนหน้าทอน     หรือ       โดมรอเธอ - วัดคุณนารามและแยกอาคอเรียม

                ค่าบริการ  250 /เที่ยว   ได้แก่พื้นที่ดังนี้   จากวงเวียนหน้าทอน - ท่าเรือราชา       หรือ        จากวัดคุณาราม - ท่าเรือราชา

                ค่าบริการ  300 /เที่ยว   ได้แก่พื้นที่ดังนี้   ตลิ่งงาม พังกา คอนราด

 

บัญชีโอนเงิน

Visitors: 23,233