จากแม่น้ำ

พื้นที่

ราคา

ต้นทาง

ปลายทาง

1-4 คน

5-7 คน

8-10 คน

แม่น้ำ

สนามบิน

400

500

600

แม่น้ำ

บางเก่า

500

600

700

แม่น้ำ

บางมะขาม

350

450

550

แม่น้ำ

บางปอ

250

350

450

แม่น้ำ

บางรักษ์

300

400

500

แม่น้ำ

บ้านใต้

250

350

450

แม่น้ำ

พระใหญ่

350

450

550

แม่น้ำ

บ่อผุด

250

350

450

แม่น้ำ

บขส.

450

550

650

แม่น้ำ

เฉวง

350

450

550

แม่น้ำ

เฉวงน้อย

400

500

600

แม่น้ำ

เชิงมนต์

400

500

600

แม่น้ำ

หัวถนน

500

600

700

แม่น้ำ

ละไม

450

550

650

แม่น้ำ

ลิปะน้อย

500

600

700

แม่น้ำ

หน้าเมือง

550

650

750

แม่น้ำ

หน้าทอน

350

450

550

แม่น้ำ

สระเกศ

600

700

800

แม่น้ำ

ตลิ่งงาม

650

750

850

แม่น้ำ

ท้องกรูด

650

750

850

แม่น้ำ

ท้องตะโหนด

650

750

850

แม่น้ำ

ท้องตะเคียน

450

550

650

แม่น้ำ

แหลมสอ

550

650

750

แม่น้ำ

แหลมเสร็จ

550

650

750

แม่น้ำ

พระลาน

250

350

450


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,286