จากหน้าทอน

พื้นที่

ราคา

ต้นทาง

ปลายทาง

1-4 คน

5-7 คน

8-10 คน

หน้าทอน

สนามบิน

600

700

800

หน้าทอน

บางเก่า

450

550

650

หน้าทอน

บางมะขาม

250

350

450

หน้าทอน

บางปอ

300

400

500

หน้าทอน

บางรักษ์

450

550

650

หน้าทอน

บ้านใต้

350

450

550

หน้าทอน

พระใหญ่

550

650

750

หน้าทอน

บ่อผุด

450

550

650

หน้าทอน

บขส.

250

350

450

หน้าทอน

เฉวง

550

650

750

หน้าทอน

เฉวงน้อย

600

700

800

หน้าทอน

เชิงมนต์

600

700

800

หน้าทอน

หัวถนน

450

550

650

หน้าทอน

ละไม

500

600

700

หน้าทอน

ลิปะน้อย

300

400

500

หน้าทอน

แม่น้ำ

350

450

550

หน้าทอน

หน้าเมือง

400

500

600

หน้าทอน

สระเกศ

350

450

550

หน้าทอน

ตลิ่งงาม

450

550

650

หน้าทอน

ท้องกรูด

450

550

650

หน้าทอน

ท้องตะโหนด

450

550

650

หน้าทอน

ท้องตะเคียน

550

650

750

หน้าทอน

แหลมสอ

450

550

650

หน้าทอน

แหลมเสร็จ

450

550

650

หน้าทอน

พระลาน

400

450

550


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,287