จากละไม

พื้นที่

ราคา

ต้นทาง

ปลายทาง

1-4 คน

5-7 คน

8-10 คน

ละไม

สนามบิน

400

500

600

ละไม

บางเก่า

300

400

500

ละไม

บางมะขาม

550

650

750

ละไม

บางปอ

600

700

800

ละไม

บางรักษ์

400

500

600

ละไม

บ้านใต้

600

700

800

ละไม

บ่อผุด

400

500

600

ละไม

บขส.

450

550

650

ละไม

พระใหญ่

450

550

650

ละไม

พระลาน

550

650

750

ละไม

เฉวง

300

400

500

ละไม

เฉวงน้อย

250

350

450

ละไม

เชิงมนต์

400

500

600

ละไม

หัวถนน

250

350

450

ละไม

ลิปะน้อย

450

550

650

ละไม

แม่น้ำ

500

600

700

ละไม

หน้าเมือง

300

400

500

ละไม

หน้าทอน

500

600

700

ละไม

สระเกศ

350

450

550

ละไม

ตลิ่งงาม

500

600

700

ละไม

ท้องกรูด

500

600

700

ละไม

ท้องตะโหนด

500

600

700

ละไม

ท้องตะเคียน

200

300

400

ละไม

แหลมสอ

350

450

550

ละไม

แหลมเสร็จ

300

400

500


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,218