จากเชิงมนต์

พื้นที่

ราคา

จาก

ไป

1-4 คน

5-7 คน

8-10 คน

เชิงมนต์

สนามบิน

300

400

500

เชิงมนต์

บางเก่า

550

650

750

เชิงมนต์

บางมะขาม

550

650

750

เชิงมนต์

บางปอ

500

600

700

เชิงมนต์

บางรักษ์

300

400

500

เชิงมนต์

บ้านใต้

450

550

650

เชิงมนต์

บ่อผุด

350

450

550

เชิงมนต์

บขส.

650

750

850

เชิงมนต์

พระใหญ่

250

350

450

เชิงมนต์

พระลาน

450

550

650

เชิงมนต์

เฉวง

300

400

500

เชิงมนต์

เฉวงน้อย

350

450

550

เชิงมนต์

ละไม

400

500

600

เชิงมนต์

ลิปะน้อย

700

800

900

เชิงมนต์

แม่น้ำ

400

500

600

เชิงมนต์

หัวถนน

450

550

650

เชิงมนต์

หน้าเมือง

500

600

700

เชิงมนต์

หน้าทอน

600

700

800

เชิงมนต์

สระเกศ

550

650

750

เชิงมนต์

ตลิ่งงาม

700

800

900

เชิงมนต์

ท้องกรูด

700

800

900

เชิงมนต์

ท้องตะโหนด

700

800

900

เชิงมนต์

ท้องตะเคียน

400

500

600

เชิงมนต์

แหลมสอ

600

700

800

เชิงมนต์

แหลมเสร็จ

500

600

700


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,233