จากบางรักษ์

พื้นที่

ราคา

ต้นทาง

ปลายทาง

1-4 คน

5-7 คน

8-10 คน

บางรักษ์

สนามบิน

300

400

500

บางรักษ์

บางเก่า

450

550

650

บางรักษ์

บางมะขาม

400

500

600

บางรักษ์

บางปอ

350

450

550

บางรักษ์

บ้านใต้

350

450

550

บางรักษ์

พระใหญ่

250

350

450

บางรักษ์

บ่อผุด

250

350

450

บางรักษ์

บขส.

500

600

700

บางรักษ์

เฉวง

300

400

500

บางรักษ์

เฉวงน้อย

350

450

550

บางรักษ์

เชิงมนต์

300

400

500

บางรักษ์

หัวถนน

450

550

650

บางรักษ์

ละไม

400

500

600

บางรักษ์

ลิปะน้อย

600

700

800

บางรักษ์

แม่น้ำ

300

400

500

บางรักษ์

หน้าเมือง

500

600

700

บางรักษ์

หน่าทอน

450

550

650

บางรักษ์

สระเกศ

550

650

750

บางรักษ์

ตลิ่งงาม

650

750

850

บางรักษ์

ท้องกรูด

650

750

850

บางรักษ์

ท้องตะโหนด

650

750

850

บางรักษ์

ท้องตะเคียน

400

500

600

บางรักษ์

แหลมสอ

550

650

750

บางรักษ์

แหลมเสร็จ

500

600

700

บางรักษ์

พระลาน

350

450

550


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,156