จากพระลาน

พื้นที่

ราคา

ต้นทาง

ปลายทาง

1-4 คน

5-7 คน

8-10 คน

พระลาน

สนามบิน

450

550

650

พระลาน

บางเก่า

550

650

750

พระลาน

บางมะขาม

400

500

600

พระลาน

บางปอ

250

350

450

พระลาน

บางรักษ์

350

450

550

พระลาน

บ้านใต้

250

350

450

พระลาน

พระใหญ่

400

500

600

พระลาน

บ่อผุด

300

400

500

พระลาน

บขส.

400

500

600

พระลาน

เฉวง

400

500

600

พระลาน

เฉวงน้อย

450

550

650

พระลาน

เชิงมนต์

450

550

650

พระลาน

หัวถนน

550

650

750

พระลาน

ละไม

500

600

700

พระลาน

ลิปะน้อย

500

600

700

พระลาน

หน้าเมือง

500

600

700

พระลาน

หน้าทอน

300

400

500

พระลาน

สระเกศ

450

550

650

พระลาน

ตลิ่งงาม

500

600

700

พระลาน

ท้องกรูด

600

700

800

พระลาน

ท้องตะโหนด

550

650

750

พระลาน

ท้องตะเคียน

500

600

700

พระลาน

แหลมสอ

600

700

800

พระลาน

แหลมเสร็จ

550

650

750

พระลาน

แม่น้ำ

250

350

450


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,287