จากตลิ่งงาม

พื้นที่

ราคา

ต้นทาง

ปลายทาง

1-4 คน

5-7 คน

8-10 คน

ตลิ่งงาม

สนามบิน

700

800

900

ตลิ่งงาม

บางเก่า

350

450

550

ตลิ่งงาม

บางมะขาม

500

600

700

ตลิ่งงาม

บางปอ

550

650

750

ตลิ่งงาม

บางรักษ์

650

750

850

ตลิ่งงาม

บ้านใต้

600

700

800

ตลิ่งงาม

พระใหญ่

700

800

900

ตลิ่งงาม

บ่อผุด

650

750

850

ตลิ่งงาม

บขส.

400

500

600

ตลิ่งงาม

เฉวง

550

650

750

ตลิ่งงาม

เฉวงน้อย

550

650

750

ตลิ่งงาม

เชิงมนต์

700

800

900

ตลิ่งงาม

หัวถนน

450

550

650

ตลิ่งงาม

ละไม

500

600

700

ตลิ่งงาม

ลิปะน้อย

350

450

550

ตลิ่งงาม

แม่น้ำ

650

750

850

ตลิ่งงาม

หน้าเมือง

350

450

550

ตลิ่งงาม

หน้าทอน

450

550

650

ตลิ่งงาม

สระเกศ

300

400

500

ตลิ่งงาม

ท้องกรูด

250

350

450

ตลิ่งงาม

ท้องตะโหนด

250

350

450

ตลิ่งงาม

ท้องตะเคียน

550

650

750

ตลิ่งงาม

แหลมสอ

300

400

500

ตลิ่งงาม

แหลมเสร็จ

500

600

700

ตลิ่งงาม

พระลาน

600

700

800


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,218