จากลิปะน้อย


พื้นที่

ราคา

ต้นทาง

ปลายทาง

1-4 คน

5-7 คน

8-10 คน

ลิปะน้อย

สนามบิน

700

800

900

ลิปะน้อย

บางเก่า

350

450

550

ลิปะน้อย

บางมะขาม

350

450

550

ลิปะน้อย

บางปอ

400

500

600

ลิปะน้อย

บางรักษ์

600

700

800

ลิปะน้อย

บ้านใต้

450

550

650

ลิปะน้อย

พระใหญ่

650

750

850

ลิปะน้อย

บ่อผุด

550

650

750

ลิปะน้อย

บขส.

250

350

450

ลิปะน้อย

เฉวง

600

700

800

ลิปะน้อย

เฉวงน้อย

550

650

750

ลิปะน้อย

เชิงมนต์

700

800

900

ลิปะน้อย

หัวถนน

400

500

600

ลิปะน้อย

ละไม

450

550

650

ลิปะน้อย

แม่น้ำ

500

600

700

ลิปะน้อย

หน้าเมือง

300

400

500

ลิปะน้อย

หน้าทอน

300

400

500

ลิปะน้อย

สระเกศ

250

350

450

ลิปะน้อย

ตลิ่งงาม

350

450

550

ลิปะน้อย

ท้องกรูด

350

450

550

ลิปะน้อย

ท้องตะโหนด

350

450

550

ลิปะน้อย

ท้องตะเคียน

500

600

700

ลิปะน้อย

แหลมสอ

400

500

600

ลิปะน้อย

แหลมเสร็จ

350

450

550

ลิปะน้อย

พระลาน

450

550

650


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,286