จากท้องตะเคียน

พื้นที่

ราคา

ต้นทาง

ปลายทาง

1-4 คน

5-7 คน

8-10 คน

ท้องตะเคียน

สนามบิน

400

500

600

ท้องตะเคียน

บางเก่า

400

500

600

ท้องตะเคียน

บางมะขาม

600

700

800

ท้องตะเคียน

บางปอ

550

650

750

ท้องตะเคียน

บางรักษ์

350

450

550

ท้องตะเคียน

บ้านใต้

500

600

700

ท้องตะเคียน

พระใหญ่

400

500

600

ท้องตะเคียน

บ่อผุด

400

500

600

ท้องตะเคียน

บขส.

550

650

750

ท้องตะเคียน

เฉวงน้อย

250

350

450

ท้องตะเคียน

เฉวง

300

400

500

ท้องตะเคียน

เชิงมนต์

400

500

600

ท้องตะเคียน

หัวถนน

300

400

500

ท้องตะเคียน

ละไม

250

350

450

ท้องตะเคียน

ลิปะน้อย

550

650

750

ท้องตะเคียน

แม่น้ำ

450

550

650

ท้องตะเคียน

หน้าเมือง

350

450

550

ท้องตะเคียน

หน้าทอน

600

700

800

ท้องตะเคียน

สระเกศ

450

550

650

ท้องตะเคียน

ตลิ่งงาม

550

650

750

ท้องตะเคียน

ท้องกรูด

550

650

750

ท้องตะเคียน

ท้องตะโหนด

550

650

750

ท้องตะเคียน

แหลมสอ

450

550

650

ท้องตะเคียน

แหลมเสร็จ

350

450

550

ท้องตะเคียน

พระลาน

500

600

700


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,113