จากหัวถนน

พื้นที่

ราคา

ต้นทาง

ปลายทาง

1-4 คน

5-7 คน

8-10 คน

หัวถนน

สนามบิน

450

550

650

หัวถนน

บางเก่า

250

350

450

หัวถนน

บางมะขาม

500

600

700

หัวถนน

บางปอ

550

650

750

หัวถนน

บางรักษ์

450

550

650

หัวถนน

บ้านใต้

550

650

750

หัวถนน

พระใหญ่

500

600

700

หัวถนน

บ่อผุด

450

550

650

หัวถนน

บขส.

400

500

600

หัวถนน

เฉวง

350

450

550

หัวถนน

เฉวงน้อย

300

400

500

หัวถนน

เชิงมนต์

450

550

650

หัวถนน

ละไม

250

350

450

หัวถนน

ลิปะน้อย

400

500

600

หัวถนน

แม่น้ำ

500

600

700

หัวถนน

หน้าเมือง

300

400

500

หัวถนน

หน้าทอน

450

550

650

หัวถนน

สระเกศ

350

450

550

หัวถนน

ตลิ่งงาม

450

550

650

หัวถนน

ท้องกรูด

450

550

650

หัวถนน

ท้องตะโหนด

450

550

650

หัวถนน

ท้องตะเคียน

300

400

500

หัวถนน

แหลมสอ

300

400

500

หัวถนน

แหลมเสร็จ

250

350

450

หัวถนน

พระลาน

550

650

750


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,156