จากพระใหญ่

พื้นที่

อัตราค่าโดยสาร

ต้นทาง

ปลายทาง

ราคา 1-4 ท่าน

ราคา 5-7 ท่าน

ราคา 8-10 ท่าน

พระใหญ่

เฉวง

350

450

550

พระใหญ่

เฉวงน้อย

400

500

600

พระใหญ่

เชิงมนต์

250

350

450

พระใหญ่

ตลิ่งงาม

700

800

900

พระใหญ่

ท้องกรูด

700

800

900

พระใหญ่

ท้องตะโหนด

700

800

900

พระใหญ่

บขส.

600

700

800

พระใหญ่

บ่อผุด

300

400

500

พระใหญ่

บางเก่า

550

650

750

พระใหญ่

บางปอ

450

550

650

พระใหญ่

บางมะขาม

500

600

700

พระใหญ่

บางรักษ์

250

350

450

พระใหญ่

บ้านใต้

400

500

600

พระใหญ่

แม่น้ำ

350

450

550

พระใหญ่

ละไม

450

550

650

พระใหญ่

ลิปะน้อย

650

750

850

พระใหญ่

สนามบิน

300

400

500

พระใหญ่

สระเกศ

600

700

800

พระใหญ่

หน้าทอน

550

650

750

พระใหญ่

หน้าเมือง

550

650

750

พระใหญ่

หัวถนน

500

600

700

พระใหญ่

พระลาน

400

500

600

พระใหญ่

ท้องตะเคียน

450

550

650

พระใหญ่

แหลมสอ

600

700

800

พระใหญ่

แหลมเสร็จ

550

650

750


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,113